10.10.EH.01 - Erhvervsområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade

10.10.EH.01 - Erhvervsområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

  • Status

    Vedtaget

  • Plannavn

    Erhvervsområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade

  • Plannummer

    10.10.EH.01

  • Anvendelse generelt

    Erhvervsområde

  • Specifik anvendelse

    Kontor- og serviceerhverv

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Bebyggelseprocent

    110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. antal etager

    2.5

  • Max. bygningshøjde (m)

    12

  • Min. miljøklasse

    1

  • Max. miljøklasse

    1

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Områdets anvendelse

    Erhvervsområde til kontor og serviceerhverv.

  • Bebyggelsens omfang og udformning

    Bebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 110.

  • Opholds- og friarealer

    Der skal etableres opholdsarealer til bebyggelsen.