static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade

 • Plannummer

  10.10.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til kontor og serviceerhverv.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 110.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres opholdsarealer til bebyggelsen.

10.10.EH.01 - Erhvervsområde ved Bredgade/Laurids Skaus Gade