10.10.RE.01 - Rekreativt område Damparken

10.10.RE.01 - Rekreativt område Damparken

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Damparken

 • Plannummer

  10.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til bypark med mulighed for indpasning af mindre bygninger og anlæg i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål. Der kan etableres mindre bygninger f.eks. kiosker, toiletbygninger o.l. i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares.