10.10.RE.03 - Rekreativt område Jomfrustien

10.10.RE.03 - Rekreativt område Jomfrustien

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Jomfrustien

 • Plannummer

  10.10.RE.03

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv, Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til rekreative formål i form af biografcenter samt kursus- og konferenceaktiviteter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres et passende antal handicap p-pladser. Øvrig parkering i forbindelse med områdets anvendelse foregår på offentlige p-pladser ? fortrinsvis Håndværkerparken. Ved ændret anvendelse skal parkeringsprincippet tages op til revision.