10.10.RE.04 - Kløften

10.10.RE.04

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Kløften

 • Plannummer

  10.10.RE.04

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes som bypark.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Det må kun opstilles bebyggelse af midlertidig karakter, fx i forbindelse med events.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning og træer skal bevares.