10.11.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vilstrupvej

10.11.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vilstrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Vilstrupvej

 • Plannummer

  10.11.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet byområde med boliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlig service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må ikke overstige 30 og for anden bebyggelse 45.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal på den enkelte ejendom mindst svare til boligetagearealet og 25 % af etagearealet for anden bebyggelse.