10.11.BO.06 - Boligområde Humlegårdsbæk

10.11.BO.06 - Boligområde Humlegårdsbæk

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Humlegårdsbæk

 • Plannummer

  10.11.BO.06

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde. Der kan ikke placeres offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsvirksomheder i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30 og for tæt-lav maks. 40. På den del af området, der indeholder en mindre landbrugsejendom, kan der desuden opføres tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.