10.11.BO.17 - Boligområde Baldersvej

10.11.BO.17 - Boligområde Baldersvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Aflyst

 • Plannavn

  Boligområde Baldersvej

 • Plannummer

  10.11.BO.17

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30 og for tæt-lav maks. 40.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af områder 10.11.BO.11 og 10.11.BO.17 skal ske efter en samlet rækkefølgeplan, der sikrer, at udbygningen sker indefra og ud og har en afrundende koncentrisk karakter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.