10.11.CE.01 - Centerområde Erlev Bjerge

10.11.CE.01 - Centerområde Erlev Bjerge

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Erlev Bjerge

 • Plannummer

  10.11.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Tankstation, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, restaurant, tankstation, kontor og serviceerhverv samt offentlig service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 2000 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 1000 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 5 % af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal for hver 3. p-plads plantes mindst 1 træ.