10.11.OF.01 - Område til offentlige formål Odinsvej

10.11.OF.01 - Område til offentlige formål Odinsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Odinsvej

 • Plannummer

  10.11.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  5% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt område til udendørs skoleaktivitet samt klubhuse, omklædnings- og redskabsrum m.v. for sportsforeninger, indendørs skydebaner og parkeringspladser.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan kun opføres fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning.