10.11.OF.05 - Område til offentlige formål Hørregårdsvej

10.11.OF.05 - Område til offentlige formål Hørregårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Hørregårdsvej

 • Plannummer

  10.11.OF.05

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt område, kirkegård med tilhørende bygningsanlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Eventuel ny bebyggelse skal i udformning og materialevalg indordne sig den eksisterende bebyggelse.