10.11.RE.01 - Rekreativt område Grønningen

10.11.RE.01 - Rekreativt område Grønningen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Grønningen

 • Plannummer

  10.11.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt grønt område. Der må ikke opføres bebyggelse. Der kan anlægges stier i området. Dyrehold skal være muligt.

 • Trafikbetjening og parkering

  Stianlæg skal gives en enkel udformning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende beplantning skal bevares. Områdets overdrevskarakter må i øvrigt ikke udviskes gennem ny beplantning.