10.11.RE.03 - Rekreativt område Ny Erlevvej

10.11.RE.03 - Rekreativt område Ny Erlevvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Ny Erlevvej

 • Plannummer

  10.11.RE.03

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreativt område, Campingplads og vandrehjem, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til fritidsområde med vandrerhjem, campingplads, søsportscenter, stianlæg, legeplads samt andre funktioner, der naturligt hører hjemme i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Koncentreret tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal koncentreres omkring den eksisterende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Parkering skal koncentreres omkring bebyggelsen. Der skal sikres en natursti langs Dammen.

 • Særlige bestemmelser

  Omkring parkering, teltplads m.m. skal der etableres en afskærmende beplantning.