10.11.RE.05 - Rekreativområde - Kolonihaver ved Knavvej

10.11.RE.05 - Rekreativområde - Kolonihaver ved Knavvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativområde - Kolonihaver ved Knavvej

 • Plannummer

  10.11.RE.05

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt området må kun anvendes til kolonihaver

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål, som har naturlig tilknytning til områdets aktiviteter. Bebyggelsens omfang, placering og udformning skal godkendes af byrådet

 • Trafikbetjening og parkering

  Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter.