10.12.BO.08 - Boligområde Viggo Carstensens Vej

10.12.BO.08 - Boligområde Viggo Carstensens Vej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Viggo Carstensens Vej

 • Plannummer

  10.12.BO.08

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligområde
  Blandet boligområde

 • Områdets anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav maks. 40.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.