10.12.BO.09 - Boligområde Ejsbølvej

10.12.BO.09 - Boligområde Ejsbølvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Ejsbølvej

 • Plannummer

  10.12.BO.09

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav maks. 40. Der skal udarbejdes en samlet landskabelig vurdering som grundlag for en vurdering af, om hele eller dele af området skal friholdes for bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.