10.12.BO.10 - Boligområde Lænkebjerg

10.12.BO.10 - Boligområde Lænkebjerg

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Lænkebjerg

 • Plannummer

  10.12.BO.10

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30. Bebyggelsesprocent for tæt-lav maks. 40. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Langs med områdets vestlige grænse skal der etableres en offentlig tilgængelig sti.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.