10.12.OF.03 - Område til offentlige formål Ribe Landevej syd

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Ribe Landevej syd

 • Plannummer

  10.12.OF.03

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt område, kirkegård med tilhørende bygningsanlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Eventuel ny bebyggelse skal i udformning og materialevalg indordne sig den eksisterende
  bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisninger.

10.12.OF.03 - Område til offentlige formål Ribe Landevej syd