10.12.RE.02 - Rekreativt område Ribe Landevej

10.12.RE.02 - Rekreativt område Ribe Landevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Ribe Landevej

 • Plannummer

  10.12.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til grønt bynært fritidslandskab med anlæg m.v. til fritidsformål (fritidshaver, dyrehold, mindre bygninger, fælleshuse o.l.). Landbrugsmæssig drift af ubenyttede arealer kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål, som har naturlig tilknytning til områdets aktiviteter. Mindre bygninger kan tillades, såfremt de indpasses i det omgivende landskab. Bebyggelse skal i udformning, farver og materialevalg tilpasses omgivelserne

 • Trafikbetjening og parkering

  Bydelens grønne områder skal forbindes med stier. Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares. I området ved Johannesdal skal der sikres mulighed for sti langs Dammen.