10.12.RE.05 - Rekreativt område Stadionvej

10.12.RE.05 - Rekreativt område Stadionvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Stadionvej

 • Plannummer

  10.12.RE.05

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til stadionanlæg, bebyggelse til sportsklubber, ride-, sports- og idrætshaller og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det omkringliggende byområde. Bebyggelse skal udgøre helheder hver for sig. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 16 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal så vidt muligt bevares. Beplantning i området skal overvejende bestå af egnstypiske løvfældende arter.