10.12.RE.06 - Rekreativt område Louisevej

10.12.RE.06 - Rekreativt område Louisevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Louisevej

 • Plannummer

  10.12.RE.06

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsbaner, BMX-bane og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 8,5 m. Der må maksimalt opføres 400 m2 etageareal i området. Bebyggelsen skal udgøre helheder hver for sig og harmonere med de omkringliggende bebyggelser.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere avisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal så vidt muligt brvares. Beplantning i området skal overvejende bestå af egnstypiske løvfældende arter.