10.12.RE.08 - Rekreativt område - Fredsted Vest

10.12.RE.08 - Rekreativt område - Fredsted Vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område - Fredsted Vest

 • Plannummer

  10.12.RE.08

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området anvendes til rekreativt grønt området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Området skal friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres enkelte bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som friareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  I området kan der etableres stiforbindelse som forbinder de omkringliggende boligområder.