10.13.BE.03 - Blandet bolig- og erhvervsområde Honnørkajen

10.13.BE.03 - Blandet bolig- og erhvervsområde Honnørkajen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Honnørkajen

 • Plannummer

  10.13.BE.03

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område for offentlige og private servicevirksomheder. Turist- og erhvervsinformation, samt boliger i den vestlige del af området. Byomdannelsesområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etagebyggeri. Erhvervsbyggeri. Bebyggelsens disponering skal være i overensstemmelse med den vedtagne masterplan. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 20% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn.