10.13.BO.10 - Boligområde Grundtvigsvej

10.13.BO.10 - Boligområde Grundtvigsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Grundtvigsvej

 • Plannummer

  10.13.BO.10

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige og private servicefunktioner - dog ikke detailhandelsbutikker.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet udgøre mindst 50 % af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.