10.13.CE.03 - Centerområde Christiansfeldvej

10.13.CE.03 - Centerområde Christiansfeldvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Christiansfeldvej

 • Plannummer

  10.13.CE.03

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med mulighed for dagligvarebutik i form af et lokalcenter samt offentlig og privat service, som henvender sig til lokalområdet.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri til butiksformål for dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 Bebyggelses skal have karakter af fritliggende bygninger.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 5 % af etagearealet

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristik beplantning i området skal bevares.