10.13.OF.02 - Område til offentlige formål Godskajen

10.13.OF.02 - Område til offentlige formål Godskajen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Godskajen

 • Plannummer

  10.13.OF.02

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål i form af f.eks. teater, kulturhus og udstillingsbygning samt relaterede erhverv. Byomdannelsesområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Genanvendelse af eksisterende erhvervsbygninger. Supplerende beyggeri kan etableres. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn.