10.13.RE.04 - Rekreativt område Anløbsbroen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Anløbsbroen

 • Plannummer

  10.13.RE.04

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til strandpark med mulighed for opførelse af vandland/søsportsanlæg samt indpasning af mindre bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Byomdannelsesområde. Strandparken kan udvides ud i fjordarealet.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må opføres bebyggelse til fritidsformål. Vandland/søsportsanlæg samt mindre bygninger (f.eks. kiosker, toiletbygninger og lignende) i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt tilgængeligt friareal kan etableres. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringspladser skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn.

10.13.RE.04 - Rekreativt område Anløbsbroen