10.15.BO.07 - Boligområde Starup Skolevej

10.15.BO.07 - Boligområde Starup Skolevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Starup Skolevej

 • Plannummer

  10.15.BO.07

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde. Der kan ikke placeres detailhandelsbutikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30 og for tæt-lav maks. 40.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med områdets ændring til byformål, må beskyttelsen af områdets særlige drikkevandsstatus ikke være ringere end den hidtidige beskyttelse i henhold til regionplanens bestemmelser og de udmeldte statslige interesser i kommuneplanlægningen. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.