10.40.EH.01 - Erhvervsområde Oksbølvej

10.40.EH.01 - Erhvervsområde Oksbølvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Oksbølvej

 • Plannummer

  10.40.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  17

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til genbrugs-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed og lignende. Administration og én bolig i forbindelse med virksomheden.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres inden for et nærmere angivet område. Bygningernes byggematerialer og farver samt skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 25 m2 pr. 100 m2 etageareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal.

 • Særlige bestemmelser

  Mod det åbne land og på skråninger omkring oplagspladser skal der etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende træer. Der kan opstilles en maksimalt 45 meter høj antennemast. Udendørs oplag må ikke finde sted i stakke, siloer eller lignende højere end den højeste bygning.