10.40.LA.02 - Landområde Louisevej

10.40.LA.02 - Landområde Louisevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Landområde Louisevej

 • Plannummer

  10.40.LA.02

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

  Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Militært øvelsesområde (type 1A). Området må anvendes til øvelser med tunge våben og sprængninger, hvilket omfatter våben med kaliber 12,7 mm eller derover, sprængstoffer og kast med håndgranater. Desuden til øvelser med lette våben, se under fremtidig anvendelse for rammeområde 12.84.1. Der må ikke etableres nye boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til militære formål. Bebyggelses omfang og placering skal godkendes af byrådet. Byrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til bebyggelse med maksimalt 2 etager. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Louisevej fastholdes som offentlig vej. Der skal fastlægges principielle placeringer for veje til hjulkøretøjer og kørespor for PMV (pansrede mandskabsvogne). Senest i forbindelse med udarbejdelsen af en drifts- og plejeplan for området, skal der udarbejdes retningslinier for offentlighedens adgang til øvelsesarealet.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter. Der kan etableres beplantninger ved områdets afgrænsninger mod vest og syd.