10.40.LA.03 - Landområde Louisevej nord

10.40.LA.03 - Landområde Louisevej nord

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Landområde Louisevej nord

 • Plannummer

  10.40.LA.03

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

  Jordbrugsområde, Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Militært skydebaneanlæg med tilhørende støjafskærmninger og bygninger. Skov. Ingen boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsens eller anlæggets omfang og placering skal godkendes af byrådet. Der må kun anlægges støjafskærmninger og opføres bygninger til militære øvelsesformål. Byrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til maksimalt 2 etager. Udformningen af støjafskærmninger skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende skov skal bevares.