15.10.BO.07 - Boligområde Tørningvej

15.10.BO.07 - Boligområde Tørningvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Tørningvej

 • Plannummer

  15.10.BO.07

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning - herunder detailhandelsbutikker. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstiger 30 ved åben-lav bebyggelse, 40 ved tæt-lav bebyggelse og 45 ved anden bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges arealer til hankeanlæg i tilknytning til Ribevej og Hammelev Bygade.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.