15.10.BO.08 - Boligområde Brøkkelhusvej

15.10.BO.08 - Boligområde Brøkkelhusvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Brøkkelhusvej

 • Plannummer

  15.10.BO.08

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse må ikke overstige 30 og for tæt-lav 40.

 • Særlige bestemmelser

  Bestemmelser om støjafskærmningsforanstaltninger skal sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.