15.10.EH.06 - Erhvervsområde Hammelev Bygade syd

15.10.EH.06 - Erhvervsområde Hammelev Bygade syd

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Hammelev Bygade syd

 • Plannummer

  15.10.EH.06

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til udstillingsvirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal minimum være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Den nordlige del af området skal forblive i landzone.