15.10.EH.11 - Erhvervsområde Søndergårds Allé sydligst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Søndergårds Allé sydligst

 • Plannummer

  15.10.EH.11

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervområde til ikke erhvervsmæssigt dyrehold i form af hestehold samt afledte funktioner som kursus-/forretnings- og lagervirksomhed og lignende. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal minimum være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

15.10.EH.11 - Erhvervsområde Søndergårds Allé sydligst