15.10.RE.01 - Rekreativt område Hammelev Bygade

15.10.RE.01 - Rekreativt område Hammelev Bygade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Hammelev Bygade

 • Plannummer

  15.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsanlæg, herunder sportshal og andre servicebygninger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det åbne land. Karakteristisk beplantning skal bevares.