15.10.RE.02 - Rekreativt område Tørningvej

15.10.RE.02 - Rekreativt område Tørningvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Tørningvej

 • Plannummer

  15.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området.

 • Særlige bestemmelser

  Området karakter som naturområde skal bevares og eksisterende beplantning skal søges bevaret. Der må etableres anlæg til håndtering af overfladevand. Sådanne anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabsinteresserne.