15.20.TA.01 - Område til tekniske anlæg Ribevej

15.20.TA.01 - Område til tekniske anlæg Ribevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Ribevej

 • Plannummer

  15.20.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Deponeringsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg i form af kontrolleret losseplads. Der kan ske affaldssortering med henblik på genbrug.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan opføres bygninger, som er nødvendige for områdets drift.

 • Trafikbetjening og parkering

  Adgangen til området skal ske fra Ribevej.

 • Særlige bestemmelser

  Forinden etablering af lossepladsen kan der ske grusgravning i området. Efter endt grusgravning og affaldsdeponering skal området retableres, så det falder ind i omgivelserne. Efter retablering skal området overgå til landbrugs- og/eller skovbrugsmæssig drift. Langs områdets grænser skal der etableres afskærmning, herunder jordvolde og beplantning.