18.10.RE.02 - Rekreativt område Hoptrup Hovedgade

18.10.RE.02 - Rekreativt område Hoptrup Hovedgade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Hoptrup Hovedgade

 • Plannummer

  18.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål, Parkeringsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til fælles grønt område, parkeringspladser og spejderhytte.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål. Bebyggelsens omfang, placering og udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning må ikke fjernes.