17.10.BO.04 - Boligområde Ravnstoft

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Ravnstoft

 • Plannummer

  17.10.BO.04

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige institutioner.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 25 og for tæt-lav maks. 35. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.

17.10.BO.04 - Boligområde Ravnstoft