13.22.EH.01 - Erhvervsområde Tøndervej

13.22.EH.01 - Erhvervsområde Tøndervej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Tøndervej

 • Plannummer

  13.22.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til hotel og- og restaurationsformål samt boliger

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.