13.40.EH.01 - Erhvervsområde Gelsåvej

13.40.EH.01 - Erhvervsområde Gelsåvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Gelsåvej

 • Plannummer

  13.40.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til landbrugsrelaterede formål i form af gårdslagteri og gårdbutik samt beboelse i tilknytning hertil,

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 6,5 m, såfremt særlige hensyn taler herfor. Ny bebyggelse skal udformes så præget af landbrugsbyggeri bevares.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.