13.40.EH.02 - Erhvervsområde Bregnehøjvej

13.40.EH.02 - Erhvervsområde Bregnehøjvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Bregnehøjvej

 • Plannummer

  13.40.EH.02

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Rensningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til virksomhed, der forarbejder landbrugsprodukter med tilhørende embalageproduktion samt rensningsanlæg. Bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres parkeringareal efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en afskærmende beplantning mod omgivelserne.