13.40.EH.03 - Erhvervsområde Tøndervej

13.40.EH.03 - Erhvervsområde Tøndervej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Tøndervej

 • Plannummer

  13.40.EH.03

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Min. miljøklasse

  4

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til lettere industri med tilhørende funktioner som lager, værksted, kontor- og administrationsfaciliteter
  i tilknytning til den pågældende virksomhed, samt de for branchen normalt tilknyttede funktioner. I tilknytning til virksomheden kan der etableres én bolig.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal efter byrådets anvisning.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres 1 parkeringsplads pr. 75 m2 etageareal.

 • Særlige bestemmelser

  Langs områdets afgrænsning mod det åbne land skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte.