23.10.BO.01 - Boligområde Vilstrup Vestertoft

23.10.BO.01 - Boligområde Vilstrup Vestertoft

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Vilstrup Vestertoft

 • Plannummer

  23.10.BO.01

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde og tilhørende offentlige funktioner.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30 % og for tæt-lav maks. 40 %.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdig andelsby. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Hadeslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.