23.10.RE.01 - Rekreativt område Vilstrup Præstevænge

23.10.RE.01 - Rekreativt område Vilstrup Præstevænge

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Vilstrup Præstevænge

 • Plannummer

  23.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til fælles grønt område og spejderformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål. Bebyggelsens omfang og placering skal godkendes af byrådet. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdig andelsby. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Hadeslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning må ikke fjernes.