23.50.SO.02 - Sommerhusområde Blokhusskoven

23.50.SO.02 - Sommerhusområde Blokhusskoven

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Blokhusskoven

 • Plannummer

  23.50.SO.02

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde med sommerhuse og helårsbeboelse. Der kan ikke etableres butikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 15 for sommerhusbebyggelse, 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Højden for sommerhuse må ikke overstige 6,5 m. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For bebyggelse til erhvervsformål skal opholdsarealet mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.