23.50.SO.04 - Sommerhusområde Boskovvej

23.50.SO.04 - Sommerhusområde Boskovvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Boskovvej

 • Plannummer

  23.50.SO.04

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde. Der kan ikke etableres butikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 3 m til tagfod. Bebyggelsens afstand til skel skal mindst være 5 meter. Bebyggelse med ensidig taghældning må ikke opføres højere end 4 m. Udvendige bygningssider skal opføres i træ. Mindre facadepartier kan udføres af andre materialer. Udvendige bygningssider skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve, jordfarver, sort eller grå.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes mindst 10% fællesareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med større udstykninger skal der udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning.