23.50.SO.05 - Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej

23.50.SO.05 - Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej

 • Plannummer

  23.50.SO.05

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde med sommerhuse. Der kan ikke etableres butikker i området.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdige bygninger må ikke ombygges eller nedrives uden byrådets tilladelse. Karakteristisk beplantning må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. Beplantning i området skal udføres med egnstypisk beplantning.