14.10.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

14.10.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

 • Plannummer

  14.10.BE.02

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsområde til bolig- og jordbrugsformål med tilhørende kollektive anlæg samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav bebyggelse 40 og for anden bebyggelse 45. Ny bebyggelse og anlæg, der ikke tjener jordbrugsformål, skal gives en placering, udformning og materialevalg, som kan medvirke til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres opholdsareal efter byrådets nærmere anvisning.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.