14.10.CE.01 - Centerområde Storegade

14.10.CE.01 - Centerområde Storegade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Storegade

 • Plannummer

  14.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde til boliger, butikker, liberale erhverv og service, mindre reparationsværksteder samt offentlige formål. Der må ikke udøves lager- og vognmandsvirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Facadebebyggelsen langs Storegade må opføres i 2½ etage, mens bebyggelsen i resten af området ikke må opføres med mere end 2 etager. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 200 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 200 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 10% af bruttoetagearealet til detailhandel, liberale erhverv og service og til mindst 50% af bruttoetagearealet til boliger.

 • Særlige forhold

  Facadebebyggelsen langs Storegade må opføres i 2½ etage, mens bebyggelsen i resten af området ikke må opføres med mere end 2 etager.